Klachtenregeling

Wij, de therapeuten van Fysiotherapie Volendam, oefenen ons vak zo goed mogelijk uit. Heeft u toch een klacht over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere cliënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

U kunt een gesprek aangaan met uw behandelde therapeut of, als u dat prettiger vindt, met een andere therapeut. U kunt natuurlijk ook een brief of e-mail sturen naar de praktijk om uw ervaring kenbaar te maken.

Fysiotherapie Volendam hanteert een klachtenprocedure. Hiervoor meld u uw klacht of opmerking schriftelijk. Stuur een brief naar:
Fysiotherapie Volendam
T.a.v. Klachtenafhandeling
Schoolstraat 3c
1131 CK Volendam

Wij gaan secuur om met uw klacht en willen ons en de kwaliteit van zorg graag verbeteren waar mogelijk. Samen vinden we een oplossing.

Privacyreglement

Fysiotherapie Volendam respecteert en beschermt uw privacy. In alle behandelkamers is de privacy gewaarborgd. Wij hanteren een Privacy policy Fysiotherapie Volendam. Dit betekent dat uw persoonsgegevens en behandeldossier in een beveiligd computerbestand zijn opgeslagen. Dit is niet toegankelijk voor derden.